top of page
Search

White Paper - Analysis of the Legislative Initiative nbr. 52, of the Moldovan Parliament (RO)

This Analysis and article is in Romanian. You can download this from here - https://docdro.id/6gGGLhp
CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA — Moldovan Economic Freedom Institute „Milton Friedman” lansează studiul „Analiza proiectului legislativ Nr.52 din 31.05.2019 (controlul tutunului)” elaborat de Valeriu Băeșu, doctor în drept, conferențiar universitar, Ana Spînu, doctor în economie, conferențiar universitar și Andrei Curăraru, master în politici publice.


Conferința de presă susținută de autorii studiului. Sursa: ipn.md

Studiul se bazează pe experiența a 20 de state ale lumii, poziția a numeroase agenții specializate (Comitetul pentru Știință și Tehnologie a Casei Comunelor, Comitetul de cercetare a toxicității al Guvernului Marii Britanii, Academia Națională de Științe, Inginerie și Medicină a SUA, ș.a.) și organizații ale societății civile (Public Health England, Societatea Americană pentru Studiul Cancerului, Asociația American Heart ș.a.) asupra problematicii reglementării produselor de tutungerie pe bază de vapori, taxării și marcării acestora.

Autorii concluzionează în baza materialelor cercetate că potrivit principiului reducerii prejudiciului, regimul de taxare diferențiată a produselor de tutungerie pe bază de vapori este motivat prin reducerea nocivității pentru fumătorii activi și pasivi, reducerea presiunii asupra bugetului asigurărilor sociale de stat și reducerii schemelor de contrabandă posibile în cazul creșterii valorii accizelor.

De asemenea, autorii relevă obligativitatea raportării către Organizația Mondială a Comerțului a legislației care afectează comerțul liber dintre state și posibilitățile de intervenție a companiilor și altor actori interesați cu comentarii și prin mecanismele judiciare ale organizații.

Analizând textul legislativ, autorii au depistat o serie de inadvertențe precum introducerea termenului în engleză „sticker”, menținerea termenului de „asociere” în locul termenului general acceptat de „imitare” a produselor alimentare, de cosmetică ș.a., precum și termenul de tranziție extrem de scurt pentru implementarea legii.

La capitolul tehnicii legislative se relevă numeroase încălcări ale Legii Nr. 100 privind actele normative din 22.12.2017, în special prezentarea poziției unificate a Guvernului și nu a expertizelor separate ale ministerelor de resort, precum și lipsa fundamentării economice a proiectului legislativ printr-o analiză econometrică a veniturilor prognozate la bugetul national.

Concluzia studiului se referă la necesitatea revizuirii fundamentale a proiectului legislativ cu consultarea extensivă a actorilor de pe piață, cât și cu respectarea cerințelor față de proiectele de acte normative.

Studiul a fost transmis spre examinare Parlamentului, Guvernului, organelor de specialitate și asociațiilor de business din țară.


Articol semnat de IPN: https://www.ipn.md/ro/proiectul-de-modificare-a-legii-privind-controlul-tutunului-trebuie-7967_1066991.html

298 views0 comments
Пост: Blog2_Post
bottom of page